Ambassadors of Change - Online průvodce dobrovolnictvím

Přečti si zajímavý a praktický ONLINE průvodce dobrovolnictvím v zemích globálního jihu plný inspirativních příběhů, fotek, videí a praktických informací a odkazů.
Online průvodce byl aktualizován v rámci EYD 2015 – Evropského roku pro rozvoj.

06   posu%c5%88 se   profesn%c3%ad dr%c3%a1ha kukatko do sveta afrika2
Inex cooper kuze
Zapisnik z cest

Proč si průvodce přečíst?

Existuje mnoho důvodů proč se rozhodnout vycestovat do zahraničí na dobrovolnický projekt (tzn. bez nároku na fi nanční odměnu). Tato příručka
by měla být průvodcem nejen po praktické stránce, ale zároveň přimět k zamyšlení nad motivací k dobrovolnictví a připravit dobrovolníky na mnohé aspekty pobytu v cizí zemi. Může být poradcem od chvíle, kdy se rozhodnete vycestovat do zahraničí (pomůže vám vybrat vhodnou zemi, organizaci a typ projektu), během vašeho pobytu, ale i po návratu zpět, kdy budete chtít sdílet své zážitky a zkušenosti s ostatními.

Inspirace pro dobrovolníky i pracovníky neziskovek!

Příručka je určitě také inspirací pro další neziskové organizace či občasnké skupiny, které se zajímají o dobrovolnictví a jak pracovat s dobrovolníky jako ambasadory změny. Je možné v ní nalézt také spoustu inspirace k tématům Evropského roku pro rozvoj 2015. Zajímavé čtení skýtá také EYD 2015 FB stránka.

All 3 logos

Příručka obsahuje dva interaktivní dotazníky, pokud chceš vědět, že jsi odpověděl správně, stáhni si ji jako PDF, zaklikni odpovědi a vyhodnocení.

Vedle příručky se můžeš inspirovat i videi s příběhy dobrovolníků ze zemí globálního Jihu.

Vznik příručky

Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou Evropské Unie, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Byla aktualizována v listopadu 2015 v rámci projektu Ambassadors of Change – Effective Communication for Sustainable Development.

Novinky