Zajímá tě téma udržitelného míru? Vyjeď na stáž do Srbska

Zajímáš se o téma udržitelného míru? Chceš se podílet na aktivitách, které podporují kolektivní kulturní paměť po válce? Angažuješ se v oblasti lidských práv, podpory uprchlíků či podobných sférách? Dokážeš pracovat samostatně a máš základní znalosti administrativy a editování? Pak by tě mohla zajímat právě tato stáž! Vítány jsou také zkušenosti se sociálními médii.

2011 roman barton glen gruzie clean up koda community center
2011 roman barton glen gruzie koda
Glen gruzie anna tu%c4%8dkov%c3%a1

The Forum ZivilerFriedensdienst (ZFD) nabízí v rámci programu GLEN Anglo tříměsíční stáž (červenec – říjen 2016) v Sbrsku v oblasti budování míru. Stáž je vhodná pro studenty/absolventy těchto oborů: sociální vědy, pedagogika/učitelství/vzdělávání, sociální služby a administrativa. V rámci stáže v ZFD se účastníci seznámí s fungováním organizace a budou pomáhat při jejích aktivitách formou administrativní a logistické podpory.

Školení a semináře spojené s účastí na projektu budou vedeny v angličtině. Výsledný tým dvou stážistů bude mezinárodní (Česká republika, Německo).

The Forum ZivilerFriedensdienst je německá organizace, která přispívá ke změně vnímání minulosti západního Balkánu. Snaží se vybudovat kulturní paměť, která podpoří mír a multikulturní soužití ve společnosti, ve které je stále přítomny důsledky balkánských válek z 90.let. ZFD se zapojuje do různých aktivit (např. akce na téma nenásilné vedení konfliktů), organizuje veřejné diskuze a lobbuje za mírové změny v rámci politických institucí.

Chceš se přihlásit?

Bližší informace na stránkách GLENu.

Novinky