URGETNĚ HLEDÁME: vedoucí dobrovolnické skupiny na workcampu ve Francii

Urgentně hledáme vedoucí/ho skupiny 5 českých dobrovolníků (15-17 let) pro workcamp ve Francii, který se uskuteční 17. 7. 2015 – 8. 8. 2015.

Více informací o projektu najdete zde.

Na základě dodání jízdenek bude po ukončení projektu proplacena část cestovného do maximální výše 170 EUR. Vedoucí je osvobozen od účastnického poplatku.

Wc kruh z mydel
Wc azerdaijan2
Wc group

Vedoucí bude mít na starosti zejména:

Před odjezdem:

  • komunikace se skupinou, nutná administrativa
  • vyhledání dopravy a zorganizování nákupu jízdenek – to pokud by všichni chtěli cestovat spolu již z ČR (což předpokládáme)

Na projektu:

  • koordinace české skupiny
  • podpora propojení české skupiny a dalších skupin
  • podpora hlavního organizátora

Po projektu:

  • koordinace sběru jízdenek a jejich odevzdání, případně proplacení – to podle dohody s francouzskou organizací.

Uvítáme:
- zájem o práci s mládeží a téma projektu
- časovou flexibilitu pro předodjezdovou koordinaci skupiny a přípravy
- zkušenosti s cestováním do zahraničí
- zkušenosti z workcampu nebo jiného mezinárodního projektu vítány
- zkušenosti s prací s mládeží vítány
- znalost francouzštiny výhodou (ale ne podmínkou)
- výpis z rejstříku trestů

Získáte: zkušenosti z koordinace a realizace mezinárodního projektu a s prací s mládeží; možnost navázání kontaktů v zahraničí; seznámení s centrem pro znevýhodněnou mládež a dobrovolníky v Beaumotte, možnost procvičení cizího jazyka

Kontakt: workcamp@inexsda.cz, 222 362 713

Přihlásit se můžete prostřednictvím naší databáze.

Novinky