Dobrovolníci v klášteře Porta coeli

12. srpna 2020 - 24. srpna 2020 (13 dnů)

Česko
Pomáhám památkám
18+
English
Počet dobrovolníků: 17
Volná místa celkem: 0
Účastnický poplatek: 0 Kč
Kód projektu: SDA 208
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
18 let
Počet dobrovolníků
17
Volná místa celkem
0
Účastnický poplatek
0 Kč

Popis

Workcamp se koná v bývalé škole cisterciáckého kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova (30 km na SZ od Brna). Za komunismu stavba sloužila zemědělskému družstvu a jako sklad knih, koncem devadesátých let se podařilo s pomocí dobrovolníků část bývalých tříd přebudovat v zázemí pro dobrovolnické akce. Cílem workcampu je pomoci s obnovením kláštera a přilehlých zahrad a sadů a otevřít je veřejnosti. Budete pracovat v areálu kláštera a připravovat jeho části na rekonstrukční práce. Tento workcamp je organizován již podruhé a hostitelská organizace má zkušenosti s organizováním dobrovolnických akcí. Na tomto workampu se podílíte na splnění cíle udržitelného rozvoje Spojených národů, konkrétně cíle udržitelných měst a obcí (UN SDG11).

Místo

Předklášteří. Malá vesnice (1 400 obyvatel) ležící 30 km od Brna. Vesnice leží v malebné krajině a je považována za bránu na Českomoravskou vrchovinu. Adresa: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří Místo setkání: Předklášteří. Čas přijezdu je obvykle odpoledne a z Prahy cesta trvá okolo tři a půl hodiny a okolo 40 minut z Brna. Přesné informace budou upřesněny v informačním letáku. Volný čas: Návštěva historických památek v regionu (především hrad Pernštejn a církevní památky v údolí Svratky mezi Tišnovem a Pernštejnem). Turistika v okolí (Trenckova rokle) a komentovaná exkurze centrem města Brno. Můžete navštívit místní jeskyně, 3D lukostřelnici a jízdárnu. Organizátoři nachystají netradiční kolektivní hry.

Požadavky

Workcamp se bude odehrávat v areálu kláštera ve stále fungujícím společenství řeholních sester. Z toho důvodu je třeba respektovat pietu místa. Klauzura, kde žijí sestry a ubytování pro dobrovolníky se nachází v jiných objektech, přesto je třeba respektovat noční klid a nekonzumovat tvrdý alkohol. Dobrovolníci si budou moci užít noční život během výletu do Brna.

Práce

Budete se podílet na drobných úkolech v areálu kláštera a připravovat některé jeho části na rekonstrukci. Úkoly budou zahrnovat odstraňování staré omítky, čištění cihel nebo odstraňování staré podlahy. Budete také pracovat v sadu: odstraňování rostlin, hrabání sena, čištění mlýnského potoka, terénní úpravy a zahradničení. Také se budete podílet na přípravě festivalu Hody kultur. Pracovní program bude kombinovat různé činnosti, tak aby práce nebyla pro dobrovolníky monotónní a byla v souladu s fyzickými možnostmi účastníků, budete například pomáhat na místní koňské farmě nebo pracovat pro obec. Mimopracovní vzdělávací činnosti: Dobrovolníci budou moci navštívit prohlídkovou trasu v klášteře, která vede přes nejvzácnější románské části, kromě toho budou moci v rámci pracovní činnosti vstoupit i do částí kláštera, kam se normálně návštěvníci nepodívají. Dobrovolníci lépe pochopí historii kláštera, který ilustruje i historii Moravy, respektive České republiky.

Ubytování

Ubytování bude v bývalé klášterní škole. Účastníci budou spát ve třech místnostech vybavených postelemi, každá místnost má vlastní koupelnu se sprchou a WC. V objektu je elektřina a teplá voda. Dobrovolníci budou potřebovat spacák. Dobrovolníci si vaří sami v rámci skupiny. Vždy dva dobrovolníci zajišťují službu na jedno jídlo, při kterém mají možnost prezentovat svoji domácí kuchyni, budeme zohledňovat dietetické požadavky účastníků. Pokud máte nějaké dietetické omezení, dejte prosím vědět předem. V budově je také pračka a wifi připojení.

Lokalita

Poznámky

Ochranné pracovní pomůcky (rukavice, brýle, respirátory) zajistí pro dobrovolníky hostitelská organizace, dobrovolníci tak budou potřebovat pracovní oblečení, pokrývku hlavy, opalovací krém, pevnou obuv.

Aktuální informace

Letos opět počítáme s českými workcampy, pro které hledáme i vedoucí. O zahraniční možnostech budeme průběžně informovat.