Centrum pro všechny II

20. srpna 2020 - 1. září 2020 (13 dnů)

Česko
Pomáhám lidem
18+
English
Počet dobrovolníků: 10
Volná místa celkem: 6
Účastnický poplatek: 0 Kč
Kód projektu: SDA 306
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
18 let
Počet dobrovolníků
10
Volná místa celkem
6
Účastnický poplatek
0 Kč

Popis

Workcamp se koná ve městě Nymburk a v malé vesnici Jizbice (Středočeský kraj) ve spolupráci s místní nevládní organizacím Centrum pro všechny. Centrum pro všechny letos slaví 15 let pořádání volnočasových aktivit a letních táborů pro děti a mládež se zdravotním postižením i bez něj. Aktivity se odehrávají v rekonstruované stodole s pěknou zahradou v Jizbicích a v centru organizace v Nymburku. Cílem workcampu je pomoci Centru pro všechny připravit a zorganizovat dětský letní tábor pro mládež a dospělé (15-28 let) se zdravotním postižením. Na tomto workcampu aktivně pracujete k naplnění cíle Udržitelného rozvoje OSN (the United Nations Sustainable Development Goal) - Reduced Inequalities (UN SDG10).

Místo

Nymburk a obec Jizbice (8 km od města Nymburk). Kemp Jizbice se nachází v zahradě s velkou stodolou. K dispozici je dětské hřiště, lesy a venkovní bazén. Adresa: Kolínska 282, 288 02 Nymburk Místo setkání: Nymburk. Čas setkání je obvykle odpoledne. Vezměte prosím na vědomí, že cesta z Prahy trvá alespoň 1 hodinu. Přesná informace bude uvedena v informačním listu.

Požadavky

Požadavky: Je nutný krátký motivační dopis zaslaný spolu s přihláškou. Hledáme společenské a kreativní dobrovolníky s dobrými komunikačními schopnostmi, kteří by si rádi vyzkoušeli práci s mládeží a dospělými s postižením. Mějte na paměti, že v táboře bude 8 účastníků na invalidních vozíků, a jsou tak zapotřebí silné ruce! Také vás požádáme o spolupráci před workcampem a přečtení materiálů, které vám budou zaslány. Všichni dobrovolníci musí předložit lékařem schválené potvrzení, které uvádí, že jsou způsobilí pracovat s mládeží. Formulář vám bude zaslán po přijetí. Kouření a pití alkoholu je při práci zakázáno.

Práce

Zapojíte se do manuální práce i práce s mládeží a dospělými s postižením. První týden: Příprava kempu a stodoly na příchod kempařů (stěhování nábytku, čištění, zdobení a příprava materiálu, hry a aktivity). Druhý týden: budete pracovat s mládeží a dospělými (15-28 let) s mentálním nebo fyzickým postižením, kteří tráví prázdniny v kempu v Jizbicích (osobní asistence pro táborníky, organizace aktivit, vycházky, pomoc při kuchyně, mytí nádobí atd.). Táborníci navštěvují tábory s Centrem pro všechny již 10-15 let. Během tábora budete více pracovat, ale užijete si více volného času před nebo po táboře. Po celou dobu workcampu budete spolupracovat s asistenty – o každého účastníka tábora se postarají 2 dobrovolníci. Připravte si hry a nápady na aktivity a hudební nástroj, protože během tábora bude uspořádán koncert. Mimopracovní vzdělávací činnosti: Během prvního týdne budete mít přednášku o autismu a seminář o metodách práce s mládeží se zdravotním postižením. Některé materiály již budou poskytnuty všem účastníkům před workcampem. Buďte připraveni si je předem přečíst! Společně s asistenty proběhne několik teambuildingových aktivit. Přiblížíte si také slavného českého autora Bohumila Hrabala, který se narodil v Nymburku – můžete navštívit jeho rodný dům nebo si prohlédnout filmy na základě jeho románů. Volnočasové aktivity: Lze naplánovat prohlídku lázeňského města Poděbrady, výlet do Prahy, výlet do místního pivovaru a do okolní krajiny. Společně s dalšími dobrovolníky uspořádáme také interkulturní den / večer v Nymburku.

Ubytování

V Jizbicích: ve velkých stanech na zahradě. Vezměte prosím spacák a baterku. V kempu je koupelna s toaletami a sprchami. Budete mít jídlo společně s dětmi a organizátory. V Nymburku: v mezinárodním skautském centru – v pokojích na matracích ve vlastních spacácích. K dispozici jsou 2 koupelny, kuchyň, jídelna a velká zahrada. Během prvního týdne si připravíte svá vlastní jídla jako skupina, během druhého týdne budou všechna jídla zajišťována místním partnerem.

Lokalita

Poznámky

Vezměte si s sebou nějaké hudební nástroje. Fotografie z předchozího workcampu si můžete prohlédnout zde: https://www.inexsda.cz/media/centre-for-all-2019/

Aktuální informace

Letos opět počítáme s českými workcampy, pro které hledáme i vedoucí. O zahraniční možnostech budeme průběžně informovat.