Vytvořte místo usmíření v Rabštejně

23. srpna 2020 - 6. září 2020 (15 dnů)

Česko
Pomáhám komunitě
18+
English
Počet dobrovolníků: 14
Volná místa celkem: 10
Účastnický poplatek: 0 Kč
Kód projektu: SDA 109
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
18 let
Počet dobrovolníků
14
Volná místa celkem
10
Účastnický poplatek
0 Kč

Popis

Workcamp je pořádán ve spolupráci s městem Česká Kamenice (5200 obyvatel). Česká Kamenice je jediné české město, které leží na rozhraní tří chráněných krajiných oblastí. Nejbližší z nich je Česko-saské Švýcarsko, které začíná na okraji města. Centrum města se skládá s dobře zachovalé památkové zóny a množství kulturních památek a Česká Kamenice centrem je turistického ruchu v regionu. Workcamp se bude konat v blízkém údolí, kde leží ruiny a památník bývalého koncentračního tábora Rabštejn. Cílem workcampu je uklidit toto místo a ve spolupráci s pamětníky zde nainstalovat připomenutí neblahých poválečných událostí divokého odsunu sudetských Němců (v dnešní době památník připomíná pouze oběti válečné, tábor byl nicméně používán při odsunu právě i po válce). Projekt si dále klade za cíl zlepšit turistickou infrastrukturu v celém Rabštejnském údolí.

Místo

Místo konání: Rabštejnské údolí, jehož nejdůležitější částí jsou ruiny a památník bývalého koncentračního tábora Rabštejn (https://mapy.cz/s/demudararo). Účastníci budou tábořit na louce nacházející se v údolí, v bezprostřední blízkosti budovy bývalé textilní továrny (https://mapy.cz/s/gavavosone). Místo setkání: Česká Kamenice. Čas přijezdu bude v odpoledních hodinách. Cesta z Prahy trvá 2,5 hodiny. Přesné informace budou dostanete v infosheetu.. Volný čas: Výlety do okolí (tři chráněné krajinné oblasti, Národní park České Švýcarko, řada kulturních památek – přímo v České Kamenici, v okolí např. zámek v blízkém Děčíně), ve městě je koupaliště, sportovní areál (sálové hry i venkovní kurty na tenis/badminton), v Děčíně pak aquapark, via ferrata. V případě zájmu možnost uspořádat sportovní odpoledne s místními.

Požadavky

Vezměte si sebou vlastní karimatku a spacák. Projekt je vhodný pro dobrovolníky, kteří se zajímají o historii regionu a rádi pracují venku.

Práce

Práce bude probíhat v areálu Rabštejnského údolí a půjde o práci manuální. Práce budou zahrnovat čištění náletů, odkopávání zeminy, úklid, instalaci naučných cedulí a památníku, značení a vytváření (např. instalace dřevěných schodů) turistických tras. Všechny výše popsané práce by se měly odehrávat venku, v případě špatného počasí budou účastníci pracovat v zastřešené budově bývalé textilní továrny či dále ve městě (kam budou dopraveni). Mimopracovní činnost: Diskuze s pamětníky (odsunutými sudetskými Němci, z nichž někteří po válce před odsunem přímo pobývali v koncentračním táboře Rabštejn) a spolu s nimi instalace památníků.

Ubytování

Dobrovolníci budou ubytováni na turistické ubytovně v České Kamenici. Na ubytovně je kuchyňka, sociální zařízení, sprchy, společenská místnost. Účastníci si vaří sami. Pro více info o ubytování: https://www.ceska-kamenice.cz/turisticka-ubytovna-a-sportovni-hala-mesta/gs-1016

Lokalita

Poznámky

Noci můžou být chladné, přineste si sebou teplejší oblečení a oblečení, které se může ušpinit.

Aktuální informace

Letos opět počítáme s českými workcampy, pro které hledáme i vedoucí. O zahraniční možnostech budeme průběžně informovat.