Ekologické zemědělství v Camphill komunitě

23. července 2020 - 6. srpna 2020 (15 dnů)

Česko
Pomáhám lidem
18+
English
Počet dobrovolníků: 12
Volná místa celkem: 7
Účastnický poplatek: 0 Kč
Kód projektu: SDA 307
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
18 let
Počet dobrovolníků
12
Volná místa celkem
7
Účastnický poplatek
0 Kč

Popis

Workcamp je organizován ve spolupráci se Svobodným statkem na soutoku, o. p. s, nevládní organizací, která je součástí komunitního hnutí Camphill. Toto hnutí rodinného typu poskytuje prostor pro společný život a práci lidí „běžných“ s lidmi se speciálními potřebami. Obyvatelé tu mají možnost rozvíjet se v oblasti zemědělství, svíčkařské dílně a kuchyňských dovednostech. Na Statku pěstují ekologickým způsobem zejména zeleninu a byliny a výpěstky zpracovávají. Snaží se dávat do povědomí společnosti význam biodynamického zemědělství a dále důležitost postavení zemědělce v dnešním světě. O krajinu se snaží starat v její celistvosti. Statek a část krajiny, za kterou máme odpovědnost, vnímáme jako jeden organismus, tj. živý celek. Rádi bychom mu dopřáli dotek lidských rukou a vděčnost lidských srdcí. Přestože jsme neziskovou organizací, tak se zeleninou obchodujeme. Stavíme však na jiných základech než konkurenčních a čistě ziskových. Snažíme se rozvíjet spolupráci s jinými zelináři a rozvíjet vztah s našimi individuálními odběrateli zeleniny v duchu „komunitou podporovaného zemědělství“.

Místo

Workcamp se bude konat v Českých Kopistech. Statek obhospodařuje 11 hektarů polností, dále je zde zahrada a statkový dvůr s několika zvířaty (kráva, kůň, slepice, kachny, prasata). Jsme součástí většího komunitního celku, areál je tedy poměrně rozlehlý- 3 obytné domy, svíčkařská dílna, kulturní sál. Žije zde celkem 8 dospělých, 4 děti, 7 lidí se speciálními potřebami a dále se potkáte s dalšími externími spolupracovníky. Adresa: České Kopisty 5, 412 01 Terezín Místo setkání: Autobusové nádraží Terezín u Památníku (1,6 km pěšky na České Kopisty). Čas setkání je obvykle odpoledne. Vezměte prosím na vědomí, že cesta ze stanice Praha – Nádraží Holešovice trvá 1 hodinu. Přesné informace dostanete včas dopředu.

Požadavky

Workcamp je vhodný pro lidi, kteří se zajímají o zemědělství a učení o komunitě. Protože budete na místě pro lidi s mentálním postižením, prosíme o dodržování určitých pravidel: kouření a konzumace alkoholu v komunitní oblasti jsou a je nutné respektovat soukromí a noční klid.

Práce

Velice si vážíme lidské ruční práce. Práce na ekologickém statku zahrnuje například pletí, sázení, okopávání, sklízení, čištění, skladování, zalévání a jiné práce na čerstvém vzduchu v prostoru krajiny s lidmi. Práce bývá občas fyzický náročná, ale vše se dá za společné pomoci zvládnout. Kromě zeleniny pěstujeme i léčivé byliny, jejichž sběru a zpracování se můžeme také věnovat. Pečujeme i o naše okolí domů, věnujeme se i zahradnickým a stavebním pracím. Vezměte si s sebou prosím vhodný oděv do venkovních podmínek, tedy pevnou obuv, ochranu proti slunci i případnému dešti. Pracovat se bude na poli v pěší vzdálenosti (cca 500 m) či přímo v areálu. Mimopracovní vzdělávací činnosti: Společné povídání o camphillském hnutí, antroposofii a životě ve společenství. Dále o organickém či biodynamickém zemědělství, také o češství, evropanství či jiných národních i nadnárodních tématech. Dále je možnost uspořádání workshopů pohybových workshopů zaměřených na eurytmii a intuitivní pedagogiku. Pořádání poznávacích večerů záleží na iniciativě účastníků, prostor pro ně však bude. Volnočasové aktivity: Fotbalové hřiště a přilehlá hospůdka, společný oheň v areálu, koupání v řece, výlety do Českého středohoří (historická města, hrady, příroda), Terezínská pevnost a muzeum, ghetta, kino, vinařství, zoologická zahrada. Možností je spousta.

Ubytování

Dobrovolníci budou ubytováni samostatně ve zrekonstruovaném domě historického statku, společné spaní na matracích v podkroví (spacák nutností!), k dispozici dále společenská místnost, kuchyň, 2x toaleta a 2x sprcha. K dispozici je vlastní kuchyň, potraviny zajistí místní partner projektu, zahrnuje i bio zeleninu z vlastního pole. Oběd společný se všemi obyvateli, dobrovolníci pomáhají, pokud je potřeba. Možnost vegetariánské stravy. Večeře, svačiny a snídaně si připravují účastníci samostatně.

Lokalita

Poznámky

Další informace o statku se dozvíte na: www.svobodny-statek.cz . Prohlédněte si fotografie z předchozího workcampu: https://www.inexsda.cz/media/organic-farming-at-camphill-community-ii-2019/

Aktuální informace

Letos opět počítáme s českými workcampy, pro které hledáme i vedoucí. O zahraniční možnostech budeme průběžně informovat.