Obnova historického pivovaru III

4. září 2020 - 8. září 2020 (5 dnů)

Česko
Pomáhám památkám
18+
English
Počet dobrovolníků: 7
Volná místa celkem: 6
Účastnický poplatek: 0 Kč
Kód projektu: SDA 209a
Jazyk workcampu
English
Požadovaný věk
18 let
Počet dobrovolníků
7
Volná místa celkem
6
Účastnický poplatek
0 Kč

Popis

Workcamp je pořádán ve spolupráci s neziskovou organizací Šemík, která působí v malé vesnici Čechtín. Organizace se zaměřuje na realizace sociálních programů a projektů přispívajících ke kulturnímu a společenskému rozvoji regionu, na obnovu tradic, obnovu a rozvoj tradičních rukodělných řemesel, pořádání společenských a řemeslných slavností. A také momentálně renovují starý pivovar v Čechtíně. Organizace pořádá historické módní přehlídky a ukázky řemesel a provozuje muzeum svatebních šatů. Cílem workcampu je postupná obnova areálu bývalého pivovaru, oživení prostoru a jeho zpřístupnění veřejnosti (workshopy řemesel, kulturní akce apod.). Vrácení života kulturní památce. Hlavním cílem bude odstraňování betonu ze sýpky za účelem navrácení historické podlahy do původního stavu. Na tomto workampu se podílíte na splnění cíle udržitelného rozvoje Spojených národů, konkrétně cíle udržitelných měst a obcí (UN SDG11).

Místo

Čechtín (300 obyvatel). Vesnice se nachází na Vysočině, 30 km od Jihlavy a 12 km od Třebíče (UNESCO). Ve vesnici je veřejný bazén, obchod, hospoda a pošta. Adresa: Čechtín 2 Místo setkání: Jihlava. Čas přijezdu ve večerních hodinách. Hostící organizace bude nabírat dobrovolníky autem a odveze je do místa konání workcampu. Z Prahy to sem trvá 1,5 hodiny. Přesné informace budou upřesněny v informačním letáku. Volný čas: Plavání v místním bazénu (200 m z ubytování), výlet do Třebíče (UNESCO), ping pong, šipky, táborák nebo mezinárodní večer, badminton, exkurze na tvrz Stránecká Zhoř.

Požadavky

Workcamp není vhodný pro lidi s alergií na prach. Budete bydlet v budově společně s rodinou s dětmi, proto je potřeba se chovat ohleduplně.

Práce

Pod vedením hostující organizace budeme odstraňovat beton ze staré sýpky za účelem navrácení historické podlahy do původního stavu. Budeme uklízet další prostory a připravovat je na rekonstrukci. Aktivity mohou zahrnovat zdění, malování, bourání, stavění plotu, rekonstrukce podlah. Práce bude vycházet ze současných potřeb a bude zohledňovat schopnosti dobrovolníků. Práce bude fyzického rázu. Další možností je také pomoc v muzeu. Mimopracovní vzdělávací činnost: Prohlídka areálu pivovaru s výkladem, setkání s místními a členy spolku, přednáška o historii svatebních šatů, možnost uspořádání módní přehlídky v historických kostýmech.

Ubytování

Ubytování bude zajištěno v budově pivovaru. Budete spát v ložnicích po dvou. Sebou si vezměte spacák. Na místě jsou toalety a sprchy. Ubytování je v budově, kde probíhá rekonstrukce. Místo není vhodné pro lidi s alergií na prach. Strava zajištěna hostitelskou organizací (3 jídla denně).

Lokalita

Poznámky

Rádi přivítáme šikovné a pro věc zapálené dobrovolníky se zájmem o historické budovy.

Aktuální informace

Letos opět počítáme s českými workcampy, pro které hledáme i vedoucí. O zahraniční možnostech budeme průběžně informovat.