|
cs / en

Pobočka Bílé Karpaty

 

Pobočka Bílé Karpaty sídlí na Jižní Moravě na Strážnicku v obci Tvarožná Lhota. Zaměřuje se na rozvoj venkova a výchovu k trvale udržitelnému životu.

Zapojuje místní mládež stejně tak jako zahraniční dobrovolníky a každoročně organizuje 2-3 workcampy.

Udržuje zároveň dvě přírodní lokality. Jedná se o místo bývalé salaše pod rozhlednou Travičná, která dnes opět začíná sloužit jako extenzivní pastvina i jako cíl výletů pro děti a turisty. Najdete zde extenzivní pastvu ovcí a koní malá jezírka pro obojživelníky, muzeum roubených staveb zde zaniklých Kopanic atd.

 

Otevřeno je od květen do října út - ne 10.00 - 17.00 (jinak na objednávku)

 

Kontakt:

Tvarožná Lhota, RO Lučina, pod rozhlednou Travičná, 696 62

tel.: 518 337 008, mobil: 724 162 265, bkarpaty@c-box.cz

 

Akce INEXu v Bílých Karpatech na rok 2014:

(s každou akcí je spojen víkendový pobyt dobrovolníků)

  • 30.3.  Otevírání studánek – první víkendovka na Vojšických loukách  od 13.30 před Inklubem s pletením pomlázky a opékáním buřtů na Salaši;
  • 12.4   Kolem Strážnicka – výlet na kole ke Dni Země  ze Strážnice do okolí v 9.00 před Muzeem spojený s prohlídkou přírody, čístěním Baťova kanálu, návštěvou muzeí a návštěvnických míst ;
  • 26.4 – Slavnost oskoruší 13. ročník – od 13.00 v SD  Tv. Lhota, vše o oskoruších a dalších vzácných ovocných dřevinách - moruše, dříně, durancie …. – výrobky, stromky, výstavy, besedy a velký košt pálenek, zabijačka … s bohatým kulturním programem, jarmarkem, lidovou písní a cimbálovou muzikou
  • 25.4. – 7.5.  Bylinky Karpat – Mezinárodní dobrovolnický projekt - práce na Salaši a sběr bylin na karpatských loukách pro bylinné čaje;
  • 8.6 Stříhání ovcí na Salaši Travičná spojené s dětským dnem, Tvarožná Lhota,  od 14.00 se společenským programem, občerstvení a country muzika;
  • 19.7- 4.8 Etnosalaš – Mezinárodní dobrovolnický projekt - příprava zázemí pro Den her a řemesel dětí na Salaši 3.8. od 10.00,  a také sběr letních bylinek;
  • 20-21.9.  vždy od 10.00  „Oskorušobraní“ na Salaši Travičná, Tvarožná Lhota; tradiční výroby, netradiční soutěže s oskorušemi, jarmark řemesel, stylové občerstvení, vyjíždky na koních, country a folklor muzika;
  • 12.10 Zavírání salaše Travičná - poslední víkendovka,  „Shánění ovcí“ s chutnáním skopového a práskáním bičem;

Pro dobrovolníky a pomocníky je možné ubytování ve vlastních spacácích v INklubu ve Tvarožné Lhotě za symbolickou cenu 50 Kč/ noc (cena energie ). MAX počet je 10 lidí najednou. Odměnou každému dobrovolníkovi je bylinkový čaj !